Lễ hỏa táng mèo Su Hào – Quận 6

Lò thiêu Bình Hưng Hoà Bình Long, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân

Lịch hỏa táng bé Su Hào được cử hành vào ngày 09/08/2020